Trang chủ Thông tin mời thầu Thông tin mời thầu
 

Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB cho công tác SCL MBA năm 2007.

Để phục vụ cho công tác sửa chữa lớn máy biến áp năm 2007, Điện Lực Lâm Đồng tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước 01 gói thầu như sau:

Gói 04 (G04): Dây điện từ quấn MBA.
+ Giá 01 bộ hồ sơ là: 550.000 đ (Đã có thuế VAT).
+ Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 22/02/2007 đến ngày 08/03/2007.
   - Sáng: Từ 8h00 đến 11h00.
   - Chiều: Từ 13h30 đến 16h00.
Điện Lực Lâm Đồng trân trọng thông báo và kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực tham gia đấu thầu.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
   + Phòng vật tư - Điện Lực Lâm Đồng.
   + Địa chỉ: 02 Hùng Vương, Phường 10, TP. Đà Lạt.
   + Điện thoại: 063.210205 - 063.210256
   + Fax: 063.812046.
In      Trở về Điện Lực Lâm Đồng - 08/02/2007
 
Các Thông tin mời thầu đã đưa
   Thông báo mời thầu xây lắp. (15:48 - 30/01/2007)
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB cho công tác SCL năm 2007. (07:26 - 18/01/2007)
   BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN – CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2. (15:42 - 03/08/2006)
   BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN – CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2. (15:27 - 03/08/2006)

Đầu trang