Trang chủ Thông tin mời thầu Thông tin mời thầu
 

Thông báo mời thầu xây lắp.

Điện Lực Lâm Đồng chuẩn bị tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu xây lắp công trình: Sửa Chữa Đường Vào NMTĐ Suối Vàng.

Điện Lực Lâm Đồng kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực muốn tham dự đấu thầu, có thể tìm hiểu và mua hồ sơ mời thầu tại địa chỉ :

Phòng Kế Toán - Văn phòng Điện Lực Lâm Đồng – 02 Hùng Vương – Tp Đà Lạt.

Điện thoại : 063 210204.

Từ 8h00 đến 16h00 từ ngày phát hành 05/02/2007 đến ngày đóng thầu 26/02/2007 (không kể ngày thứ Bảy, ngày Chủ Nhật).

Khảo sát hiện trường : ngày 09/02/2007.(Nhà thầu tự chịu chi phí)

In      Trở về Điện Lực Lâm Đồng – 30/01/2007.
 
Các Thông tin mời thầu đã đưa
   Thông báo bán hồ sơ mời thầu cung cấp VTTB cho công tác SCL năm 2007. (07:26 - 18/01/2007)
   BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN – CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2. (15:42 - 03/08/2006)
   BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN – CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2. (15:27 - 03/08/2006)

Đầu trang