Trang chủ Thông tin mời thầu Thông tin mời thầu
 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN – CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2.

THÔNG BÁO MỜI THẦU.

A- Chính phủ Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp Hội Phát Triển Quốc Tế IDA (Ngân hàng thế giới) cho Dự án Nâng cao hiệu suất hệ thống điện, Cổ phần hóa và Năng lượng tái tạo (SEIER), tín dụng 3680 – VN. Một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong các hợp đồng được mời thầu dưới đây. Tất cả các nhà thầu từ các Quốc gia hợp lệ theo định nghĩa trong Hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA  của Ngân hàng Thế giới và theo Hiệp định tín dụng đều có thể tham dự đấu thầu. Riêng đối với các nhà thầu là doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam cần phải đạt được các yêu cầu sau: i/ Độc lập về mặt pháp lý và tài chính; ii/ Hoạt động theo luật thương mại; iii/ Không phải là cơ quan trực thuộc bên vay hoặc bên vay lại (Bên chủ quản dự án) và iv/Không phải là đơn vị quân đội hay doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.
B- Thay mặt cho chủ đầu tư là Công Ty Điện Lực 2 , Ban QLDA Lưới Điện mời các nhà thầu có tư cách hợp lệ nộp tham gia đấu thầu cho các hợp đồng sau đây:

1- Hợp đồng (Gói thầu 62W.4): Xây lắp công trình trạm biến áp 110kV Đạ tẻh, tỉnh Lâm Đồng (Quy mô công trình: Xây dựng mới TBA 110kV, công suất 40MVA).

2- Hợp đồng (Gói thầu 62W.5) : Xây lắp đường dây 110kV Tân Phú - Đạ Hoai - Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng (Quy mô công trình: Xây dựng mới ĐD 110kV dài 31 km)

3- Hợp đồng (Gói thầu 62W.11): Xây lắp công trình trạm biến áp 110kV Tân Hiệp và nhánh rẽ, tỉnh Kiên Giang (quy mô công trình: Xây dựng mới TBA 110kV, công suất 40 MVA, và 0,2km ĐD đấu nối).

C- Hồ sơ mời thầu có thể mua tại trụ sở Ban QLDA Lưới điện - Lầu 3, số 72 đường Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (Điện thoại: 8250020 – Fax: 8234719) kể từ ngày 11/8/2006 với một khoản lệ phí không hoàn lại là 500.000đồng cho mỗi bộ hồ sơ. Các nhà thầu quan tâm có thể biết thêm thông tin tại địa chỉ trên.
D- Hồ sơ dự thầu phải có hiệu lực trong một khoảng thời gian là 90 ngày sau khi mở thầu và phải kèm theo bảo lãnh dự thầu có giá trị như quy định trong từng gói thầu. Hồ sơ dự thầu phải được gởi đến địa chỉ nêu trên không muộn hơn 08h30 (giờ Hà Nội) ngày 12/9/2006. Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai ngay sau khi hết hạn nộp thầu nói trên với sự có mặt của các nhà thầu có nguyện vọng tham dự.

In      Trở về Báo Lao Động – 03/8/2006
Đầu trang