Trang chủ Thông tin mời thầu Thông tin mời thầu
 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN – CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2.

THÔNG BÁO MỜI THẦU.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN – CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2 tổ chức đấu thầu thi công xây dựng các công trình:
1/ Đường dây 110 kV cấp điện cho Công Ty SUNSTEEL, tỉnh Bình Dương.
2/ Trạm biến áp 110 kV Đơn Dương và đường dây đấu nối, tỉnh Lâm Đồng.
3/ Hạng mục: tháo dỡ thu hồi thuộc công trình ĐD 110 kV Vĩnh Long-Chợ Lách.
B- Ban QLDA lưới điện – Công Ty điện Lực 2 mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực tới tham gia đấu thầu các gói thầu nêu trên.
C- Các nhà thầu có yêu cầu tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết và mua hồ sơ mời thầu tại:
- Địa điểm: Ban quản lý dự án lưới điện – Công ty Điện Lực 2

Lầu 3, số 72 đường Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 8250020 - Fax: 8234719
- Thời gian bán hồ sơ:  từ ngày 11/8/2006 (trong giờ hành chính, trừ các ngày thứ 7, chủ nhật)
D- Các nhà thầu đăng ký tham dự đấu thầu sẽ được mua 01 bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với một khoản lệ phí là 500.000 VNĐ.
E- Ngày 28/08/2006, Ban QLDA Lưới Điện sẽ tổ chức cho các nhà thầu đi khảo sát thực địa tại hiện trường. Thời gian lúc 08 giờ 30, địa điểm tập trung tại Văn phòng Điện Lực tỉnh có công trình được xây dựng.
F- Thời gian đóng thầu của các gói thầu trên là 08 giờ 30 ngày 05/09/2006 (mở thầu lúc 09 giờ cùng ngày). Địa điểm mở thầu tại Văn phòng Công ty Điện Lực 2 - Số 72 đường Hai Bà Trưng, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

In      Trở về Báo Lao Động – 03/8/2006
 
Các Thông tin mời thầu đã đưa
   BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN – CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2. (15:27 - 03/08/2006)

Đầu trang