Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện:
   
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Điện lực:  
Khách hàng có thể tra cứu chính xác thông tin lịch ngừng cung cấp điện bằng cách nhập Mã khách hàng vào ô này:
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Chủ Nhật 22/10/2017
Bảo Lộc08h00 - 14h00- Khu vực các trạm: 472/73/1/1 Bưu điện, trạm bơm nước G9, 73/6/1 Nhà Văn Hoá – Lê Hồng Phong, Cty VinCom, 73/9/4 Phan Bội Châu và 73/18 Kho Lương Thực – Hồng Bàng & Ngô Thời Nhậm (mã trạm: 030220075 – 030220080 – 030220100 – 030220102 – 030220105 – 030220110).Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Hai 23/10/2017
Bảo Lộc08h00 - 10h30- Trạm 478/187A/7 thôn 1 – xã Lộc An (mã trạm: 030280302).Sửa chữa điện
08h00 - 14h00- Trạm 478/253 An Bình – Lộc An (mã trạm: 030280720).Sửa chữa điện
11h00 - 15h00- Khu vực các trạm 478/259/24, 478/259/34 và 478/259/38 An Bình – Lộc An (mã trạm: 030280692 – 030280700 - 030280710).Sửa chữa điện
Cát Tiên08h00 - 11h30Một phần xã Tiên HoàngSửa chữa điện
Đạ Tẻh08h00 - 10h00Thôn thuận Lộc xã Đạ LâySửa chữa điện
08h00 - 14h00Thôn Hương Sơn , hương Thanh , Hương Thuỷ Xã Hương lâmSửa chữa điện
Đơn Dương08h00 - 16h00- Các thôn La Bouye A, La Bouye B, Lạc Viên, Đồng Thạnh thuộc xã Lạc Xuân.- Một phần các thôn Suối Thông B, Thôn 1 thuộc xã Đạ Ròn.- Một phần thôn Quảng Thuận thuộc xã Quảng Lập; Một phần thôn G’răng Gọ thuộc xã Pró.- Khu vực thị trấn D’ran (trừ Tổ dân phố Hòa Bình, thôn Kăn Kin); Các thôn Lạc Xuân 1, Lạc Xuân 2, Lạc Bình và một phần thôn Châu Sơn thuộc xã Lạc Xuân.- Các thôn La Bouye A, La Bouye B, Lạc Viên, Đồng Thạnh thuộc xã Lạc Xuân.Sửa chữa điện
Đức Trọng- Mất điện một phần khu vực các Tổ 26, 28, 30 thuộc Thị trấn Liên Nghĩa.Công tác cải tạo & nâng cấp đường dây
Lâm hà08h30 - 14h30Toàn bộ các xã Đạ Đờn, Phú Sơn Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Ba 24/10/2017
Bảo Lộc08h00 - 14h00- Khu vực các trạm 474/268/100 và 474/268/124 Blaosere – Đại Lào (mã trạm: 030240695 – 030240694).Sửa chữa điện
- Khu vực các trạm 474/268/100 và 474/268/124 Blaosere – Đại Lào (mã trạm: 030240695 – 030240694).Sửa chữa điện
08h00 - 14h30- Các trạm: 478A/62A/5 thôn 12 – xã Lộc Thành (mã trạm: 030200195), trạm Công ty Phong Giang mã trạm: 030200173) và TTNC cây ăn quả Lâm Đồng (mã trạm: 030200165).Sửa chữa điện
Đà Lạt06h00 - 14h00Phát CHi, Trạm HànhSửa chữa điện
08h00 - 13h00Tà Nung, Vạn ThànhSửa chữa điện
Đơn Dương08h00 - 17h00- Một phần các thôn Quảng Hòa, Quảng Lợi thuộc xã Quảng Lập. - Một phần thôn Ka Đô Mới thuộc xã Ka Đô; Một phần thôn Diom A thuộc xã Lạc Xuân.- Một phần thôn Tân Lập thuộc xã Lạc Lâm; Một phần thôn Giãn Dân thuộc xã Lạc Xuân.Sửa chữa điện
Đức Trọng08h00 - 16h00- Mất điện một phần khu vực các Tổ 5, 6, 7, 8 thuộc Thị trấn Liên Nghĩa.Công tác cải tạo & nâng cấp đường dây
Lâm hà08h30 - 14h30Toàn bộ các xã Mê Linh, Đông Thanh và một phần Thị trấn Nam Ban Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Tư 25/10/2017
Bảo Lộc08h00 - 10h00- Trạm 472/160/14/29 Đồi Tiền Phong – Trần Tế Xương (mã trạm: 030220462).Sửa chữa điện
10h15 - 12h00- Trạm 472/194/22 Thôn 7 xã ĐamBri (mã trạm: 030220535).Sửa chữa điện
12h15 - 14h00- Trạm 472/194/6 Nguyễn Viết Xuân - xã ĐamBri (mã trạm: 030220530).Sửa chữa điện
14h15 - 15h15- Trạm 472/336A/21 thôn 14 – xã ĐamBri (mã trạm: 030220715).Sửa chữa điện
Đạ Tẻh09h30 - 11h00một phần thôn 5B xã An NhơnSửa chữa điện
Đơn Dương08h00 - 16h30- Khu vực trung tâm xã Ka Đơn, Thôn Hòa Lạc và một phần thôn G’răng Gọ 2 thuộc xã Ka Đơn. - Tổ dân phố Mơ Lọn thuộc thị trấn Thạnh Mỹ; Thôn Ka Đê thuộc xã Ka Đơn; Một phần thôn Quảng Hiệp thuộc xã Quảng Lập.Sửa chữa điện
Đức Trọng08h00 - 14h00- Mất điện một phần khu vực thôn Tân Phú thuộc xã Tân Hội. - Mất điện một phần khu vực thôn Bổng Lai thuộc xã Hiệp Thạnh. - Mất điện một phần khu vực Tổ 1, 23 thuộc Thị trấn Liên Nghĩa. Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Năm 26/10/2017
Bảo Lộc08h00 - 10h00- Trạm 476/46A/7 đường Lương Văn Can (mã trạm: 030260016).Sửa chữa điện
08h00 - 14h00- Trạm 478/195/10 B’Đơ, xã Lộc An (mã trạm: 030280310).Sửa chữa điện
10h30 - 13h30- Trạm 474/153/67 thôn 1 – Lộc Tân (mã trạm: 030240270).Sửa chữa điện
14h00 - 16h30- Trạm 478A/116A/6 thôn 8 – Lộc Nam (mã trạm: 030200315).Sửa chữa điện
Cát Tiên08h00 - 10h00Một phần xã Tư NghĩaSửa chữa điện
Đà Lạt06h00 - 14h00Kim ĐồngSửa chữa điện
Đơn Dương08h00 - 16h30- toàn bộ xã Quảng Lập. - Một phần Tổ dân phố Nghĩa Đức thuộc thị trấn Thạnh Mỹ; Thôn Xuân Thượng và một phần thôn Yên Khê Hạ thuộc xã Lạc Lâm.- Một phần thôn Lạc Thạnh thuộc xã Lạc Lâm.Sửa chữa điện
Đức Trọng08h00 - 16h00- Mất điện khu vực ngã ba Finôm dọc QL27 đến hết thôn Bắc Hội ( bao gồm thôn Finôm, Bắc Hội và một phần thôn Quảng Hiệp thuộc xã Hiệp Thạnh).Công tác cải tạo & nâng cấp đường dây
Lâm hà08h30 - 14h30Toàn bộ các xã Gia Lâm, Nam Hà, Phi Tô và một phần Thị trấn Nam Ban Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Sáu 27/10/2017
Bảo Lộc08h00 - 14h00- Trạm 474/268/53/2/9 Blaosere – thôn 9 Đại Lào (mã trạm: 030240651).Sửa chữa điện
- Trạm 474/268/65 Blaosere – thôn 9 Đại Lào (mã trạm: 030240660).Sửa chữa điện
Đà Lạt08h00 - 15h00Mê Linh, Trương Văn Hoàn, HVLQ, Lý Thường KiệtSửa chữa điện
Đạ Tẻh08h00 - 14h00TDP 4 C TT Đạ TẻhSửa chữa điện
Đơn Dương08h00 - 16h30- Các Tổ dân phố Lâm Tuyền, Phú Thuận, Hamasing thuộc thị trấn D’ran. - Khu vực trung tâm thị trấn D’ran, một phần các Tổ dân phố Lạc Thiện 1, Lạc Thiện 2 thuộc thị trấn D’ran; Một phần các thôn Lạc Lâm Làng, Hải Dương thuộc xã Lạc Lâm; Một phần thôn Lạc Xuân 1 thuộc xã Lạc Xuân.- Một phần Tổ dân phố Đường Mới Ngoài thuộc thị trấn D’ran; Thôn Lạc Bình, một phần thôn Lạc Viên thuộc xã Lạc Xuân.Sửa chữa điện
Đức Trọng08h00 - 16h00- Mất điện một phần khu vực các Tổ 5, 6, 7, 8, 24 thuộc Thị trấn Liên Nghĩa.Công tác cải tạo & nâng cấp đường dây
Lâm hà08h30 - 14h30Toàn bộ xã Phúc Thọ Sửa chữa điện
Toàn bộ xã Nam Hà, Phi Tô và một phần Thị trấn Nam Ban Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Bảy 28/10/2017
Đà Lạt06h00 - 14h00Xuân Trường, Trạm HànhSửa chữa điện
08h38 - 13h00Bùi Thị Xuân, Trần Đại Nghĩa, Phù Đổng Thiên VƯơng, ĐInh Tiên Hoàng, Nguyễn Thái HọcSửa chữa điện
Đơn Dương09h00 - 17h00- Các thôn Quảng Hòa, Quảng Lợi thuộc xã Quảng Lập.Sửa chữa điện
Ngày: Chủ Nhật 29/10/2017
Đơn Dương09h00 - 16h30- Các Tổ dân phố Lâm Tuyền, Phú Thuận, Hamasing thuộc thị trấn D’ran.Sửa chữa điện
Không có lịch mất điện đột xuất