Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện:
   
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Điện lực:  
Khách hàng có thể tra cứu chính xác thông tin lịch ngừng cung cấp điện bằng cách nhập Mã khách hàng vào ô này:
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Ba 11/08/2020
Đức Trọng08h00 - 16h00Mất điện khu vực từ UBND huyện Đức Trọng dọc quốc lộ 20 đến khu vực Cầu Le Tam Bố (bao gồm toàn bộ các xã Ninh Gia, xã Đà Loan, xã Tà Hine, xã Ninh Loan, xã Tà Năng, xã Đa Quyn và một phần khu vực các tổ 16, tổ 25, tổ 26, tổ 28, tổ 29, tổ 31, tổ 32 thuộc thị trấn Liên Nghĩa; một phần khu vực thôn R’Chai 1, thôn R’Chai 2, thôn R’chai 3, thôn Phú Tân, thôn Phú An thuộc xã Phú Hội).Để bảo trì sửa chửa đường dây và trạm biến áp
Ngày: Thứ Tư 12/08/2020
Đơn Dương08h00 - 17h00Các thôn Lạc Trường, Lạc Thạnh, Lạc Nhiệp, Kinh Tế Mới, R’lơm, K’lót, Ma Đanh, Ha Wai thuộc xã Tu Tra.Phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp.
Ngày: Thứ Năm 13/08/2020
Đà Lạt08h00 - 15h00Tà NungCắt RCL E19/65
Lâm Hà08h30 - 14h30Toàn bộ các xã Mê Linh, Đông Thanh, Gia lâm, Nam Hà, Phi Tô và Thị trấn Nam BanSửa chữa lưới điện , đấu nối trạm khách hàng
Ngày: Thứ Sáu 14/08/2020
Di Linh08h00 - 14h00Các xã Liên Đầm, Đinh Trang HòaDi di dời trụ điện xây dựng đường Hoà Ninh đi thôn 6 Đinh Trang Hoà Kết hợp công tác: Xử lý, phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế khoảng trụ 471/232 đến 471/235
Đơn Dương08h00 - 16h00- Tổ dân phố Hòa Bình, thôn Kăn Kin thuộc thị trấn D’ran; Các thôn dọc Đường 412 thuộc xã Lạc Xuân.Phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp.
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Hai 10/08/2020
Bảo Lâm08h00 - 10h00Một phần Thôn 1, 3, 5 xã Blá và Thôn 6 - Lộc Tân - Bảo Lâm - Lâm ĐồngCắt 3LB-FCO 477/118/2 (thực hiện công tác: Thay sứ trung thế vỡ)
08h30 - 10h30Toàn bộ xã Lộc Bảo, Lộc Bắc - Bảo Lâm - Lâm ĐồngCắt RCL 477/191 (thực hiện công tác: cắt hạ cây khô có nguy cơ ngã đổ vào lưới điện)
Đức Trọng08h00 - 16h00Mất điện một phần khu vực thôn Ba Cản thuộc xã Tân Hội. - Mất điện một phần khu vực các tổ 10, tổ 12, tổ 14 thuộc thị trấn Liên Nghĩa.Để bảo trì sửa chữa đường dây và trạm biến áp
Ngày: Thứ Ba 11/08/2020
Bảo Lâm08h00 - 13h00Một phần Thôn 1 - Lộc Ngãi - Bảo Lâm - Lâm ĐồngCắt FCO trạm biến áp 471/113/11 (thực hiện công tác: Kéo tăng cường tiết diện dây hạ áp)
Bảo Lộc- Mã trạm – tên trạm: 030220323 - 472/123/49/3 Thiên Hòa AnThay định kỳ HTĐĐ
08h00 - 14h00- Các mã trạm – tên trạm: 030220410 - 472/160/7/1 Nguyễn Chí Thanh; 030220166 - 472/94/8/1 Nguyễn Văn TrỗiTăng cường dây hạ thế
Di Linh08h00 - 09h00Trạm Chè 2/9 trụ 471/52Cân pha sang tải trạm PP Chè 2/9 trụ 471/52
Trạm Nghĩa Trang trụ 471/76Cân pha sang tải trạm Nghĩa Trang trụ 471/76
09h00 - 10h00Trạm Liên Đầm 1 trụ 471/92Cân pha sang tải trạm Liên Đầm 1 trụ 471/92
Trạm Đinh Trang Hoà 2 trụ 471/233Cân pha sang tải trạm Đinh Trang Hoà 2 trụ 471/233
Đạ Huoai08h00 - 14h00TDP6 thị trấn MađaguôiCông tác sửa chữa trên lưới điện
Đức Trọng08h00 - 16h00Mất điện khu vực từ UBND huyện Đức Trọng dọc quốc lộ 20 đến khu vực Cầu Le Tam Bố (bao gồm toàn bộ các xã Ninh Gia, xã Đà Loan, xã Tà Hine, xã Ninh Loan, xã Tà Năng, xã Đa Quyn và một phần khu vực các tổ 16, tổ 25, tổ 26, tổ 28, tổ 29, tổ 31, tổ 32 thuộc thị trấn Liên Nghĩa; một phần khu vực thôn R’Chai 1, thôn R’Chai 2, thôn R’chai 3, thôn Phú Tân, thôn Phú An thuộc xã Phú Hội).Để bảo trì sửa chửa đường dây và trạm biến áp
Ngày: Thứ Tư 12/08/2020
Bảo Lâm08h00 - 13h00Một phần Tổ 6 - Thị trấn Lộc Thắng - Bảo Lâm - Lâm ĐồngCắt FCO trụ 471/127/0 (thực hiện công tác: Kéo tăng cường tiết diện dây hạ áp)
Bảo Lộc08h00 - 14h00- Mã trạm – tên trạm: 030260060 - 476/49/8 Hà Giang.Tăng cường dây hạ thế
Di Linh09h00 - 13h00Trạm Chi Nhánh 1 trụ 478/06/01Tăng cường tiết diện dây dẫn trạm Chi Nhánh 1 trụ 478/06/01
Đơn Dương08h00 - 17h00Các thôn Lạc Trường, Lạc Thạnh, Lạc Nhiệp, Kinh Tế Mới, R’lơm, K’lót, Ma Đanh, Ha Wai thuộc xã Tu Tra.Phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp.
Đức Trọng08h00 - 16h00Mất điện một phần khu vực thôn Ba Cản thuộc xã Tân Hội.Để bảo trì sửa chữa đường dây và trạm biến áp
Lâm Hà08h00 - 12h00 bao chi bo DS
Ngày: Thứ Năm 13/08/2020
Bảo Lộc08h00 - 14h00- Mã trạm – tên trạm 030260045 - 476/49/8/9 Hà Giang.Tăng cường dây hạ thế
Di Linh09h00 - 13h00Trạm Trung Tâm TDTT trụ 478/04/07Tăng cường tiết diện dây dẫn trạm Trung Tâm TDTT trụ 478/04/07
Đạ Huoai08h00 - 14h00Mất điện một phần: TDP4, TDP9 thị trấn Mađaguôi.Công tác sửa chữa trên lưới điện
Mất điện một phần: TDP4, TDP9 thị trấn Mađaguôi.Công tác sửa chữa trên lưới điện
Đà Lạt08h00 - 15h00Tà NungCắt RCL E19/65
Đạ Tẻh08h00 - 14h00Một phần TDP 4B thị trấn Đạ TẻhSửa chữa lưới điện hạ áp
Đơn Dương08h00 - 15h00Một phần Thôn 2 thuộc xã Đạ RònTrồng trụ, kéo dây tăng cường tiết diện dây dẫn giảm tổn thất điện năng.
Đức Trọng08h00 - 16h00Mất điện một phần khu vực thôn Ba Cản, thôn Tân Thuận thuộc xã Tân Hội.Để bảo trì sửa chữa đường dây và trạm biến áp
Lâm Hà08h30 - 14h30Toàn bộ các xã Mê Linh, Đông Thanh, Gia lâm, Nam Hà, Phi Tô và Thị trấn Nam BanSửa chữa lưới điện , đấu nối trạm khách hàng
Ngày: Thứ Sáu 14/08/2020
Bảo Lộc08h00 - 14h00- Mã trạm – tên trạm: 030280175 - 478/101/90 UB Tân Lạc.Tăng cường dây hạ thế
Di LinhCác xã Liên Đầm, Đinh Trang HòaDi di dời trụ điện xây dựng đường Hoà Ninh đi thôn 6 Đinh Trang Hoà Kết hợp công tác: Xử lý, phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế khoảng trụ 471/232 đến 471/235
Đạ HuoaiMất điện một phần thôn 4 xã Đạ OaiCông tác sửa chữa trên lưới điện
Đạ Tẻh07h40 - 08h10Một phần TDP 1A, 1B,4A thị trấn Đạ TẻhThay điện kế khách hàng 03 pha
15h40 - 16h10Một phần TDP 9 thị trấn Đạ TẻhThay điện kế khách hàng 03 pha
Đơn Dương08h00 - 16h00- Tổ dân phố Hòa Bình, thôn Kăn Kin thuộc thị trấn D’ran; Các thôn dọc Đường 412 thuộc xã Lạc Xuân.Phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp.
Đức TrọngMất điện một phần khu vực thôn Ba Cản thuộc xã Tân Hội.Để bảo trì sửa chữa đường dây và trạm biến áp
Ngày: Thứ Bảy 15/08/2020
Bảo Lâm08h00 - 13h00Một phần Tổ 5 - Thị trấn Lộc Thắng và Thôn 3 Lộc Quảng - Bảo Lâm - Lâm ĐồngCắt FCO trụ 471/31A/29 (thực hiện công tác: Dựng trụ xử lý hành lang an toàn lưới điện 22kV)
Đạ Tẻh08h30 - 12h00Toàn bộ xã Đạ LâyTrồng trụ , lắp đà sứ kéo dây trung áp