Tìm kiếm

Đáp ứng nhu cầu điện của Xã hội

Hôm nay: 3
Hôm qua: 106
Tháng này: 1475
Năm nay: 1475

 

Những năm gần đây, khách hàng sử dụng điện tại các trung tâm huyện, thành phố cũng như khu vực nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã dễ dàng tiếp cận với việc đăng ký cấp điện cũng như là các dịch vụ về điện. Các con số về chỉ số tiếp cận điện năng và chỉ số hài lòng khách hàng tăng theo từng năm là kết quả tr...