Tìm kiếm

Hiệu quả từ chương trình 5S

Hôm nay: 67
Hôm qua: 113
Tháng này: 2950
Năm nay: 35893

Chấm điểm văn hóa doanh nghiệp quý II chưa Mai Hương?! Lời nhắc nhở này không chỉ cho riêng tôi mà toàn thể Cán bộ và nhân viên phòng CNTT Công ty Điện lực Lâm Đồng đều nắm bắt và thực thi. Việc thực thi văn hóa doanh nghiệp không phải hàng tháng, hàng quý mà là mỗi ngày khi đến Công ty làm việc. ...