Tìm kiếm

Nguồn sáng phương Nam: Nguồn sáng tương lai

Hôm nay: 12
Hôm qua: 39
Tháng này: 1343
Năm nay: 5439

Tổng công ty Điện lực TPHCM đã tổ chức Hội thảo đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện năm 2017. Kết quả khảo sát do đơn vị tư vấn độc lập là Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn Quốc Việt thực hiện.   Hội thảo đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện năm 2017....

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước của Tỉnh Ủy Lâm Đồng trong việc đưa lễ chào cờ định kỳ vào hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp vào đầu tuần hoặc đầu tháng nhằm mục đích giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, nêu cao tinh thần phụng sự Tổ Q...