Tìm kiếm

Hiệu quả từ chương trình 5S

Hôm nay: 35
Hôm qua: 211
Tháng này: 2365
Năm nay: 21757

5S là 5 chữ cái đầu của các từ: Sàng lọc (Seiri), Sắp xếp (Seiton), Sạch sẽ (Seiso), Săn sóc (Seiletsu), Sẵn sàng (Shitsuke) nhằm cải tiến môi trường làm việc hiệu quả.    Khách hàng đến giao dịch tại Điện lực TP Bảo Lộc. Ảnh: D.T ...